Kung Fu Panda 4 | Nordisk Film Biografer (2024)

Kung Fu Panda 4 | Nordisk Film Biografer (1)

View trailer

Kung Fu Panda 4 | Nordisk Film Biografer (2)

Se tider

Tilføj til watchlist

Aldergrænse

Frarådes børn under 7 år

Filmlængde

1 time 34 min

Original titel

Kung Fu Panda 4

Premiere

Genre

Animation

Familliefilm

Instruktør

Mike Mitchell

Stephanie Stine

Skuespillere

Jack Black

Rune Klan

Copyright

United International Pictures

Vis flere detaljer

Familiefilmen 'Kung Fu Panda 4' byder på endnu et actionfyldt eventyr med den populære panda, Po.

Denne gang er verdens mest usandsynlige kung-fu-mester klar til at sparke mås, men skæbnen udfordrer ham endnu engang. Po skal nemlig indtræde som den nye spirituelle leder af Fredens Dal.

Po ved lige så meget om åndeligt lederskab, som han gjorde om at blive Dragekriger i den første film, og som om det ikke var nok, skal han også finde og træne en ny Dragekriger.

Gode råd er nu dyre, og Po får brug for al den hjælp, han kan få!

'Kung Fu Panda 4' er del af DreamWorks elskede filmserie, der sidst var biografaktuel i 2016.

Animationsfilmen har stadig Jack Black og Rune Klan bag den henholdsvis amerikanske og danske stemme til Po.

Vi viser filmen med både dansk og engelsk tale. Begge udgaver vises uden undertekster.

Vis mere

Showtimes for Kung Fu Panda 4

Field's

København

Biograf info

Bio 5 11.30 2D, Dansk tale Bio 8 14.15 2D, Dansk tale

Bio 8 14.15 2D, Dansk tale

Bio 4 11.30 2D, Dansk tale

Bio 4 11.30 2D, Dansk tale

Bio 9 10.30 2D, Dansk tale Bio 4 13.30 2D, Dansk tale

Bio 9 10.30 2D, Dansk tale Bio 4 13.30 2D, Dansk tale

Bio 4 11.30 2D, Dansk tale

Bio 4 11.30 2D, Dansk tale

Bio 4 11.30 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Odense

Fyn

Biograf info

Bio 8 11.30 2D, Dansk tale

Bio 6 11.30 2D, Dansk tale

Bio 6 11.30 2D, Dansk tale

Bio 8 10.00 2D, Dansk tale Bio 6 12.15 2D, Dansk tale

Bio 8 10.00 2D, Dansk tale Bio 6 12.15 2D, Dansk tale

Bio 6 11.30 2D, Dansk tale

Bio 6 11.30 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Palads

København

Biograf info

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale Bio 18 15.45 2D, Dansk tale

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale Bio 18 15.45 2D, Dansk tale

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale

Bio 17 10.00 2D, Dansk tale Bio 14 13.45 2D, Dansk tale Bio 19 15.15 2D, Dansk tale

Bio 17 10.00 2D, Dansk tale Bio 14 13.45 2D, Dansk tale Bio 19 15.15 2D, Dansk tale

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale

Bio 17 11.30 2D, Dansk tale Bio 14 14.00 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Esbjerg Broen

Jylland

Biograf info

Bio 6 11.30 2D, Dansk tale

Bio 2 11.30 2D, Dansk tale

Bio 7 10.00 2D, Dansk tale

Bio 7 10.00 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Lyngby Kinopalæet

København

Biograf info

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

Bio 7 10.00 2D, Dansk tale Bio 7 12.15 2D, Dansk tale

Bio 7 10.00 2D, Dansk tale Bio 7 12.15 2D, Dansk tale

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

Bio 2 13.30 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Aalborg Kennedy

Jylland

Biograf info

Bio 6 11.45 2D, Dansk tale

Bio 6 11.45 2D, Dansk tale

Bio 9 13.00 2D, Dansk tale

Bio 6 11.45 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Aarhus C

Jylland

Biograf info

Bio 3 13.30 2D, Dansk tale

Bio 4 10.00 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Taastrup

København

Biograf info

Bio 4 13.30 2D, Dansk tale

Bio 5 10.15 2D, Dansk tale Bio 7 12.10 2D, Dansk tale

Bio 4 10.00 2D, Dansk tale Bio 7 12.10 2D, Dansk tale

Bio 4 13.30 2D, Dansk tale

Bio 6 16.15 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Aalborg City Syd

Jylland

Biograf info

Bio 5 10.00 2D, Dansk tale

Bio 6 12.30 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Randers

Jylland

Biograf info

Bio 5 10.00 2D, Dansk tale Bio 3 15.50 2D, Dansk tale

Bio 5 12.15 2D, Dansk tale Bio 3 15.50 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Kolding

Jylland

Biograf info

Bio 6 11.00 2D, Dansk tale

Bio 6 11.00 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Waves

København

Biograf info

Bio 6 11.00 2D, Dansk tale Bio 3 13.30 2D, Dansk tale

Bio 6 11.00 2D, Dansk tale Bio 3 13.30 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Herning

Jylland

Biograf info

Bio 3 12.15 2D, Dansk tale

Bio 3 12.15 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Falkoner Bio

København

Biograf info

Bio 4 13.00 2D, Dansk tale

Bio 5 10.00 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Køge

Sjælland og øer

Biograf info

Bio 2 14.15 2D, Dansk tale

Bio 2 14.15 2D, Dansk tale

The movies program is updated every Monday afternoon for 10 days ahead.

Ledige sæder 20-100% Ledige sæder 10-20% Ledige sæder 1-10% Udsolgt

Kung Fu Panda 4 | Nordisk Film Biografer (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 5961

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.